normkritisk visuell kommunikation handlar om byggandet av ett hållbart samhälle. Vem som får synas, var och hur man avbildas handlar om så mycket mer än estetisk fägring:  det är en demokratifråga. vad händer med din självbild och våra drömmar och ideal i stort om du aldrig ser bilder du kan identifiera dig med i det offentliga rummet?

Kunder i urval : Amazing Brands, SVERIGES RADIO, sveriges television, TT NYHETSBYRÅN,IKON 1931, Stark effekt, NK/Lars Wallin, Mastercard, ABF och Lernia.

Mobil +46 (0)70 787 16 80

Email: stina.gullander@gmail.com