För mig som fotograf och föreläsare handlar normkritisk visuell kommunikation om byggandet av ett hållbart samhälle. Vem som får synas, var och hur man avbildas handlar om så mycket mer än estetisk fägring:  det är en demokratifråga. För vad händer med din självbild och våra drömmar och ideal i stort om du aldrig ser bilder du kan identifiera dig med i det offentliga rummet?

Kunder i urval : Amazing Brands, SVERIGES RADIO, sveriges television, TT NYHETSBYRÅN,IKON 1931, Stark effekt, NK/Lars Wallin, Mastercard, ABF och Lernia.

Mobil +46 (0)70 787 16 80

Email: stina.gullander@gmail.com